Vyšel sborník ze 6. sjezdu historiků umění

Sborník ze 6. sjezdu historiků umění vyšel a je možné ho zakoupit v běžné distribuci např. zde. Za zvýhodněnou cenu bude prodáván v rámci akcí UHS, např. na nadcházející zářijové valné hromadě 11. září v NTM.

 

Tvůrce jako předmět dějin umění

Pozice autora po jeho „smrti“

editoři: Petr Jindra – Radim Vondráček

Pojmy mizení, retušování či smrti autora, jak je do uměnovědných prací vnesla filozofie a  literární teorie (Roland Barthes, Michel Foucault a další), otevírají nové pole pro zkoumání identity a role umělce. Autor-tvůrce ztratil privilegovanou pozici zdroje významu a hodnoty díla. Jestliže však chápeme autora jako proměnnou, sociálně a diskurzivně utvářenou instanci, pak lze autorství nově analyzovat a  rehabilitovat jeho funkce, např. z hlediska klasifikace, autenticity či jednoty díla s přihlédnutím k jeho specifickým rolím v různých oblastech tvorby.

Publikace Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“ je v pořadí 6. svazkem příspěvků z pravidelných sjezdů historiků a historiček umění, pořádaných pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Téma 6. sjezdu, který se konal  20.–21. září 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, je zde reflektováno v širokém spektru přístupů v pěti tematických sekcích:

I. Apologie autora; II. Má každé umělecké dílo svého autora?; III. Umělec, umělecké dílo a „spoluautorství“ scény; IV. Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň; V. Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, satira, ironie a hlubší význam. Každému tematickému bloku předchází úvodní studie z pera odborných garantů sekce.

Autoři: Milena Bartlová, Hana Buddeus, Karel Císař, Jana Fantysová-Matějková, Marcel Fišer, Ivo Hlobil, Petr Jindra, Petra Kolářová, Tomáš Kolich, Milan Kreuzzieger, Blanka Kubíková, Lucie Kvočáková, Johana Lomová, Zdislava Melicharová-Ryantová, Kamil Nábělek, Terezie Nekvindová, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Martina Pachmanová, Lenka Panušková, Taťána Petrasová, Roman Prahl, Marcela Rusinko, Tomáš Sekyrka, Jitka Šosová, Josef Štogr, Petr Tomášek, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Tomáš Winter, Jana Zapletalová.

Vydalo Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností, Praha 2020

Aktuality