Stanovisko k plánované demolici neorenesanční budovy nádraží v Nymburku (11.12.2020)

Výbor UHS se rozhodl vystoupit proti plánům na demolici neorenesanční výpravní budovy hlavního nádraží v Nymburku a v tomto ohledu oslovil jak zastupitele, tak ředitelství Správy železnic:

 

1) Dopis generálnímu řediteli Správy železnic Bc. Jiří Svobodovi, MBA

 

Vážený pane generální řediteli,

dozvěděli jsme se, že Správa železnic připravuje přestavbu hlavního nádraží v Nymburku, u které se jako s jednou z alternativ počítá s demolicí neorenesanční výpravní budovy z roku 1871.

Velice Vás prosíme, aby Správa železnic od této demoliční alternativy upustila. Spolu se sousední kolonií železničních zaměstnanců uvedenou výpravní budovu s velkou pravděpodobností vyprojektoval vídeňský architekt Karl Schlimp, autor budovy pražského Denisova nádraží (Těšnov), kterou v roce 1985 barbarsky zdemoloval minulý politický režim. Výpravní budova v Nymburku patří k typickým ukázkám kultivované železniční architektury z dob Rakouska-Uherska. Moderními úpravami nebyla podstatně poškozená, zachovala se v dobrém stavu, nepochybně je dobře využitelná i pro dnešní účely, což by ostatně bylo řešení šetrné i z ekonomického a ekologického hlediska. Věříme proto, pane generální řediteli, že i Vaší zásluhou zůstane tato výpravní budova zachována.

 

 

Za výbor Uměleckohistorické společnosti a ve velké úctě

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda

Mgr. Anežka Mikulcová, Ph.D., jednatelka

 

2) Dopis zastupitelům města Nymburka a starostovi Ing. Tomášovi Machovi, Ph.D.

 

Vážení zastupitelé města Nymburka,

vážený pane starosto!

Dozvěděli jsme se, že se v Nymburce připravuje přestavba železničního nádraží, u níž se jako s alternativou uvažuje o demolici stávající neorenesanční výpravní budovy z roku 1871.

Jakožto účastníka stavebního řízení Vás prosíme, abyste se snažili tuto výpravní budovu zachovat. Jak nepochybně víte, železniční doprava se stala důležitým činitelem rozmachu Vašeho města v 19. století. Nymburk se tehdy zařadil k významným železničním křižovatkám, podle projektu vídeňského architekta Karla Schlimpa tu byla postavena jedna z prvních obytných kolonií železničních zaměstnanců na území Rakouska-Uherska. Schlimpovi, autoru budovy pražského nádraží Těšnov, která byla barbarsky zbořená za minulého režimu v roce 1985, historická literatura připisuje i projekt výpravní budovy v Nymburce. Objekty železniční dopravy z 19. století tak spoluutvářejí novodobou identitu města Nymburka a byla by škoda, kdyby se město o ně připravilo. V neposlední řadě je výpravní budova spojená s památkou velikého českého spisovatele Bohumila Hrabala a také proto stojí za zachování. „A tak za šest korun čtyřicet si kupuji jízdenku Libeň – Nymburk hlavní nádraží,“ odpovídal prý Bohumil Hrabal v roce 1956 na otázku, co ho přitahuje do Polabí a do Nymburka.

 

Věříme proto, že Vaší zásluhou výpravní budova zůstane stát a že se dočká dobrého využití.

 

Za výbor Uměleckohistorické společnosti

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., předseda

Mgr. Anežka Mikulcová, Ph.D., jednatelka

Aktuality