Cena Uměleckohistorické společnosti

Cena UHS je udělována od roku 2001 významným představitelům dějin umění za jejich celoživotní přínos oboru. Kandidáty navrhují členové UHS, o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Cena je slavnostně předána vždy na valné hromadě UHS.

2018: Lubomír Konečný
2017: Olga Pujmanová Stretti
2016: Vojtěch Lahoda
2015: Ivo Hlobil
2014: Ivo Kořán
2013: Eliška Fučíková
2012: Hana Seifertová
2011: Jaromír Homolka
2010: Mojmír Horyna, in memoriam
2009: Hana Rousová
2008: Miloš Stehlík
2007: Petr Wittlich
2006: Pavel Preiss
2005: Mahulena Nešlehová
2004: Josef Štulc
2003: Pavel Zatloukal
2002: Rostislav Švácha
2001: Lenka Bydžovská a redakce časopisu Umění

Aktuality