Cena Josefa Krásy

Cena Josefa Krásy je udělována od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v uplynulém roce. Kandidáty navrhují členové UHS, o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Cena je slavnostně vyhlášena a předána vždy na valné hromadě UHS.

2018: Věra Vostřelová
2017: Hana Buddeus
2016: Magdaléna Nespěšná Hamsíková
2015: Ivan Foletti
2014: Jan Klípa
2013: Tomáš Winter
2012: Aleš Mudra
2011: Václav Hájek
2010: Ondřej Jakubec
2009: Anna Pravdová
2008: Vít Havránek
2007: Martin Mádl
2005: Martina Pachmanová
2006: Marie Rakušanová
2004: Vanda Skálová
2003: Iva Janáková
2002: Tomáš Pospiszyl
2001: cena neudělena
2000: Roman Musil
1999: Taťána Petrasová
1998: Ladislav Kesner, Filip Suchomel
1997: Jindřich Vybíral
1996: Karel Srp
1995: Jiří Fajt
1994: Lenka Bydžovská
1993: Jan Royt
1992: Kaliopi Chamonikola
1991: Vojtěch Lahoda

Aktuality