Uměleckohistorická společnost (UHS) je profesní organizací, sdružující české a zahraniční historiky umění a studenty dějin umění. Jejím cílem je hájit zájmy oboru ve všech oblastech jeho dosahu, stejně jako historiků umění v jejich profesních záležitostech. UHS vznikla v roce 1990 jako občanské sdružení (nyní "zapsaný spolek"). Její činnost se řídí Stanovami a Jednacím a organizačním řádem. Nejvyšším orgánem UHS je valná hromada, která se koná jednou ročně. Každé tři roky volí valná hromada jedenáctičlenný výbor, který ze svého středu dále volí předsedu a místopředsedu. Jednou za tři roky pořádá UHS odbornou konferenci - Sjezd českých historiků umění, dvakrát ročně vydává Bulletin UHS. Členové UHS mají možnost účastnit se činnosti několika odborných sekcí.

 • Schůze Nové skupiny v budově Hlaholu, jaro 1988, stojící Olbram Zoubek, za stolem Adriena Šimotová, Josef Hlaváček, Milena Slavická, Jiří Šetlík a Jiří Fiala, foto: archiv Obrama Zoubka.

 • Zdeněk Wirth, Otakar Sommer, Josef Šusta a Antonín Matějček v Mariánských Lázních, kol. r. 1930. Foto ÚDU AV ČR.

 • Exkurze na Slovensko – Harald Olbrich, Jaroslav Rataj a Petr Wittlich. Fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR.

 • Pavel Preiss. Fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR.

 • Jiří Kotalík. Fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR.

 • Ivan Jirous a Věra Jirousová při akci Zorky Ságlové Plovoucí plastika, rybník Bořín u Průhonic, 1968, foto Jan Ságl.

 • Anton Gnirs v uniformě námořního důstojníka, poč. 20. st. Foto ÚDU AV ČR.

 • Karel Guth a Zdeněk Wirth při přípravě soupisu památek patrně v okolí Prahy, kol. r. 1910. Foto ÚDU AV ČR.

 • Václav Vilém Štech, Oldřich Blažíček a Jan Květ na cestě do Kuksu v r. 1938, fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR

 • Josef Cibulka, po r. 1950. Fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR.

 • Karel Chytil a neznámé dámy, 80. léta 19. st. Foto ÚDU AV ČR.

 • Exkurze na Slovensko – Josef Krása. Fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR.

 • Vojtěch Birnbaum a Antonín Matějček, 20. léta 20. st. Fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR

 • Antonín Matějček a Oldřich Blažíček v Augsburgu v září r. 1936, fotograf nezjištěn, ÚDU AV ČR

 • Šestka v rozšířeném složení, oslava 60. narozenin Jana Štence, 19. 10. 1931, zleva Jan Štenc, ?, Zdeněk Wirth, Eduard Bass, Josef Šusta, Antonín Matějček. Foto Josef Cibulka, ÚDU AV ČR.

 • Jaromír Neumann s rodiči po doktorské promoci. Foto ÚDU AV ČR.

 • Jindřich Chalupecký s Olbramem Zoubkem na schůzi Nové skupiny v budově Hlaholu, listopad 1988, foto: archiv O. Zoubka.

Aktuality